Станислава Стефанова

Банка ДСК

Станислава Стефанова е ръководител на звеното за работа с външни партньорства в Банка ДСК. За Банката това са кредитни посредници, инвеститори и др. външни партньори, които препоръчват Банката на крайни клиенти, търсещи финансиране.

Партньорствата за Банката заемат все по-голям процент от новия бизнес и са двигател на нововъведения за продукти, процеси, които осигуряват още по-добро клиентско обслужване и добавят стойност за потребителите.