За повече информация се свържете с нас

Екип:

Славен Бонжолов – Директор “Ключови клиенти”

Георги Дучев – Директор “Събития”

Ива Георгиева – Оперативен директор

T: +359 878 352 397

Email: visit@homebreakfasts.com